Downloads

The Request For Proposal is available in both English and Finnish.

All relevant and necessary information regarding Campus Maria can be found on this page. Please subscribe to our newsletter for potential updates on the documents.

 

Links (In Finnish)

Kaavan valmisteluaineisto

Ympäristöhistoriallinen selvitys

Rakennushistoriallinen selvitys

Polkupyöräilyn tavoiteverkko

Avoimen datan kaupunkitietomallipalvelu

Helsinki 3D- kaupunkitietomalli

Invitation to negotiation procedure (In English)

Request For Proposal 1.1 Updated on 15 Feb 2018 - Terminology and language

campus-maria_request_for_proposal_1-1.pdf, 1 MB

Download

Invitation to negotiation procedure (In Finnish)

Kutsu neuvottelumenettelyyn.

campus-maria_kutsu_neuvottelumenettelyyn-180201a_final.pdf, 1 MB

Download

Starting points and objectives (In English)

starting-points-and-objectives.pdf, 2 MB

Download

Starting points and objectives (In Finnish)

Maankäytölliset lähtökohdat & tavoitteet

maankaytolliset-lahtokohdat-tavoitteet.pdf, 2 MB

Download

Ajantasakaava

ajantasakaava_mariansairaala.tif, 814 KB

Download

Kantakartta

kantakartta_mariansairaala_2d_mv.dwg, 585 KB

Download

Korkeuskäyrät

mariansairaala_10cm_kayrat.dwg, 6 MB

Download

Rakennukset 3D

rakennukset_3d.dwg, 356 KB

Download

Maastomalli

maastomalli.dwg, 7 MB

Download